Kubrat 84
_

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Изграждане на фотоволтаични системи.

Изграждане на фотоволтаична система от 5kw до 30kw.
Изграждането на системата може да бъде върху наклонен или плосък покрив, както и с наземна конструкция.

„Във връзка с Националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници, системите до 10 kw, могат да бъдат включени до 15000лв. за производство на ел. енргия и до 1960лв.за битова гореща вода(БГВ) .“

Последни Проекти

Фирмата ни има дългогодишен опит в изграждането на вентилационни системи, изграждане на фотоволтаични системи и има успешно завършени обекти в сегмента.

Свържете се с нас!